Banner image

Efekty

Pierwsze efekty można zaobserwować już po jednym zabiegu, ale będą one bardziej widoczne po minimum trzech zabiegach. Dzięki samemu zabiegowi, pacjent może stracić kilka centymetrów w miejscu poddawanym leczeniu. Łącząc zabiegi ze zmianą nawyków żywieniowych pacjenci nierzadko tracą od 4 do 12 centymetrów co potwierdziły badania przeprowadzone w klinice w Holandii.

Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty, należy wykonać 3-4 powtórzenia w odstępie czasowym wynoszącym około 6-8 dni.

Image module

Tc Cryo:

Zobacz również: