RODO

 1. 1
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW NASZYCH KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok z siedzibą we Wrocławiu, Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@klinikamada.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy i relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – art.6. ust.1.lit.f. RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników rm transportowych realizujących umowę przewozu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 2. 2
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W NASZYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok z siedzibą we Wrocławiu, Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@klinikamada.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO – art.6. ust.1.lit.f RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook oraz firmie hostingowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie a gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes możliwość wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 3. 3
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok z siedzibą we Wrocławiu, Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@klinikamada.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila oraz portale rekrutacyjne.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 4. 4
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok z siedzibą we Wrocławiu, Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@klinikamada.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej należącej do Toscania Mariusz Pytlik na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszych strony i firmy hostingowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 5. 5
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BĘDĄCYCH NASZYM KLIENTEM LUB KONTRAHENTEM

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok z siedzibą we Wrocławiu, Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@klinikamada.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
   • realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
   • wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna- sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
   • dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
   • marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
   • statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
   • realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.
  Cel D. Do momentu zakończenia współpracy.
  Cel E. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
  Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  kontakt@klinikamada.pl

  Cart